Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2010

Η ελιά θα μείνει, τσιμέντο δε θα γίνει

Η ελιά την οποία φυτέψαν οι κάτοικοι έξω από το κτήμα Σιστοβάρη παραμένει στην θέση της ακλόνητη (αυτό έλειπε).