Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012

Ανοιχτή συνέλευση κατοίκων Αγ.Παρασκευής : 3 χρόνια κινηματικής παρουσίας (εμπειρίες και απόψεις)

Έντυπο με αφορμή το κάλεσμα για την παρουσίαση της συνέλευσης στη συνάντηση των Λαικών Συνελεύσεων στις 14 Ιανουαρίου 2012 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο