Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012

Κάλεσμα για μαζική παρουσία σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο Αγίας Παρασκευής
Όλοι και όλες σήμερα 14 Μαρτίου στο δημοτικό συμβούλιο Αγίας Παρασκευής


Για την συμπαράσταση στον συμπολίτη μας Παναγιώτη Κ. που βρίσκεται προφυλακισμένος απ τις 12/02  και για να αποτρέψουμε να παραμείνει το θέμα τελευταίο στην ημερήσια διάταξη, κάτι που συνεπάγεται πιθανή αναβολή του ψηφίσματος συμπαράστασης
ώρα συνάντησης  7.45 μμ