Τρίτη 8 Μαΐου 2012

Ανοιχτή συνέλευση για ανεργία και επισφαλή εργασία

Τετάρτη 9/5 7:00
στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου, Πέτρινο κτήριο(πρώην στρατόπεδο σπυρούδη)

Ανοιχτή συνέλευση για ανεργία και επισφαλή εργασία

Η συνέλευση αυτή προέκυψε μετά την ανοιχτή και δημόσια καλεσμένη εκδήλωση της ανοιχτής συνέλευσης κατοίκων Αγίας Παρασκευής την Δευτέρα 30/4 και έχει ως στόχο την δημιουργία ενός ξεχωριστού σχήματος/δικτύου/πρωτοβουλίας απο την ανοιχτή συνέλευση κατοίκων με σκοπό την :
  • αλληλοενημέρωση και συζήτηση σχετικά με την ανεργία και την επισφαλή εργασία τόσο στην πόλη μας όσο και γενικά
  • ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο σε σχέση με τα ζητήματα (κινήματα ανέργων, κινήσεις & δράσεις για την υπεράσπιση και την διεύρυνση των εργασιακών μας δικαιωμάτων και παροχών ως άνεργοι)
  • δημιουργία δικτύων και δομών για την αντιμετώπιση της γενικευμένης πνευματικής και υλικής φτώχειας σε καιρούς κρίσης
  • και ότι άλλο συζητήσουμε και αποφασίσουμε