Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012

Μπροσούρα που μοιράζεται στα σχολεία

Μπροσούρα που μοιράζεται στα σχολεία, από μαθητές - εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στην ανοιχτή συνέλευση κατοίκων Αγ. Παρασκευής 
 Μπροσούρα που μοιράζεται στα σχολεία