Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013

Δίκτυο ανταλλαγής και αλληλεγγύης Κοντοπεύκου

 Εκδήλωση 3/2 και ώρα 11:00 στην Κεντρική Βιβλιοθήκη

Θα μάθουμε πως να ανταλλάσουμε υπηρεσίες και αγαθά και να καλύπτουμε κάποιες από τις καθημερινές μας ανάγκες

Θα ανταλλάξουμε εμπειρίες και προβληματισμούς με μέλη του Ανταλλακτικού Δικτύου του Βόλου

Θα μιλήσουμε για την καλλιέργεια στην πόλη με μέλη του Αστικού Αγρού Χαλανδρίου