Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

Κείμενο των 5 εκζητούμενων φοιτητών από τις ιταλικές αρχές.


Στις 1/5/2015 έλληνες φοιτητές κατά την διάρκεια ταξιδιού, συμμετείχαμε και σε διαδήλωση της εργατικής Πρωτομαγιάς στο Μιλάνο, που είχε ως σημείο αιχμής την εναντίωση στη διοργάνωση της διεθνούς έκθεσης Expo 2015, η οποία διεξάγονταν εκείνες τις μέρες στην πόλη, και η οποία δημιουργούσε ένα ασφυκτικό οικονομικό και κοινωνικό κλίμα εις βάρος των κατώτατων κοινωνικών στρωμάτων του Μιλάνου.

Στις 2/5/2015, μια μέρα μετά τη διαδήλωση, και με μόνο κριτήριο την έξοδό μας από κατειλημμένο κοινωνικό κέντρο, προσαχθήκαμε από την ιταλική αστυνομία στα πλαίσια μαζικών προσαγωγών. Μετά από πολύωρη κράτηση και χωρίς την παρουσία διερμηνέα, μας άφησαν ελεύθερους χωρίς να μας απαγγείλουν καμία κατηγορία.

Την Πέμπτη 12/11/2015 οι ελληνικές αρχές εισέβαλαν στα σπίτια μας, και μας συνέλαβαν δυνάμει του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσε η εισαγγελική αρχή του Μιλάνου, με το οποίο ζητά τη σύλληψη και την έκδοση μας στην Ιταλία, λόγω της συμμετοχής μας στη διαδήλωση. Σύμφωνα με το ένταλμα, ''θεαθήκαμε'' να συμμετέχουμε σε επεισόδια.


Η έμπρακτη αλληλεγγύη του κινήματος κατάφερε να αποτρέψει την προφυλάκισή μας, ενώ ακόμα εκκρεμεί δικαστικό συμβούλιο που θα αποφασίσει αν θα μας εκδώσει στην Ιταλία, όπου δεν υπάρχει καν ανώτατο χρονικό όριο προφυλάκισης μέχρι να διεξαχθεί η δίκη. Είναι η πρώτη φορά απ’ όταν θεσπίστηκε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που ζητείται έκδοση πολιτών από ένα κράτος της ΕΕ σε ένα άλλο, για λόγους που ανάγονται στην πολιτική τους δράση.


Ως φοιτητές που συμμετέχουμε στο φοιτητικό κίνημα και τους αγώνες του , στις συνελεύσεις γειτονιών και στις εργατικές/ταξικές διεκδικήσεις, κάνουμε κάλεσμα σε όλο το ανταγωνιστικό κίνημα να εναντιωθεί και να μπλοκάρει την έκδοση μας στην Ιταλία αφού αυτός ο κίνδυνος είναι πια ορατός. Όταν τα κινήματα των “από τα κάτω” επιλέγουν να συναντηθούν ενάντια στις διεθνείς πολιτικές λιτότητας και υποτίμησης τότε τα κράτη επιλέγουν να συνεργαστούν εναντίον τους με σκοπό την καταστολή των αγώνων, ποινικοποιώντας την πολιτική δράση, με αποτέλεσμα το πρωτοφανές αυτό γεγονός που ξεπερνάει το εσωτερικό μιας χώρας και θα αφήσει παρακαταθήκη για κάθε αγωνιζόμενο άνθρωπο.ΝΑ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΜΕ ΜΕ ΟΛΕΣ ΜΑΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΟι πέντε εκζητούμενοι από τις ιταλικές αρχές φοιτητές


Αθήνα 14/11/2015


Text from the 5 students who are requested from the Italian authorities

On the 1st of May 2015 we, Greek students, during a trip, also took part in a demonstration on International Worker’s Day in Milan, cutting- edge point of which was the opposition to the organization of the universal exposition Expo 2015, which took place those days in the city, and which created a suffocating economical and social climate at the expense of the lower social layers of Milan.
On the 2nd of May 2015, a day after the demonstration, and with the only excuse of our exit from an occupied social center, we were brought in for questioning by the Italian police in the context of massive arrests. After several hours of detention and without the presence of an interpreter, they let us free without pressing any charges.
On Thursday, the 12th of November 2015, Greek authorities got into our homes, and arrested us using a European Arrest Warrant which the prosecuting authority of Milan issued, inquiring our arrest and extradition to Italy, because of our participating in the demonstration. According to the warrant, we were “seen” taking part in riots.
The practical solidarity of the movement managed to prevent from our being held in custody, while there is still a court council pending, which will decide if it will extradite us in Italy, where there is no lowest detention limit until the trial is conducted. It’s the first time since the enactment of the European Arrest Warrant that the extradition of citizens is requested from one EU state to another for reasons relating to their political action.
We, as students, participating in the student’s movement and its’ struggles, in neighborhoods’ popular assemblies and in labour/class claims, call all the competitive movement to oppose and block our extradition to Italy, since this fear is now visible. When movements “from below” choose to meet against the universal austerity and devaluation policies, the states choose to cooperate against them in order to repress the struggles and criminalize political action, which leads to such an unprecedented event, which goes past the interior of a country and will leave a legacy for every person struggling.

LET US BLOCK WITH ALL OUR POWERS THE EXTRADITION TO ITALY
The five students requested from the Italian authorities

Athens 14/11/2015