Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016

Αλληλεγγύη στην Σάναα και σε όλες/ους τις/ους μετανάστριες/ες!


Στεκόμαστε στο πλευρό της Σάναα και κάθε έγκλειστης μετανάστριας, κάθε έγκλειστου μετανάστη στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
συγκέντρωση και πορεία στην πλ. βικτωριας:
  • ενάντια στις βίαιες απελάσεις
  • ενάντια στα κέντρα κράτησης
  • ενάντια στον διαχωρισμό προσφύγων – μεταναστών
  • χαρτιά σε όλες/ους τις/ους μετανάστριες/ες
Αλληλέγγυες/οι στο πλευρό της Σάναα Τάλεμπ και των έγκλειστων μεταναστ-ρι-ων

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: 
https://allilegioikratoumenonstanotia.wordpress.com/
επικοινωνία/ενημέρωση:
allileggyoikratoumenon@gmail.com