Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018

Ανταπόκριση και φωτογραφίες από τη θεατρική παράσταση στο Σπυρούδη στις 28/4