Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018

Συζήτηση πάνω στις εξελίξεις για βασικό μισθό & Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
Συζήτηση πάνω στις εξελίξεις για βασικό μισθό και συλλογικές συμβάσεις

ή αλλιώς για ένα ακόμα «φιλοεργατικό» παραμύθι της αριστερής διαχείρισης.

Κυριακή 16/12, ώρα 19:30 στον χώρο της Ανοιχτής συνέλευσης κατοίκων Αγ.Παρασκευής (Δημοκρατίας 2 & Αγ.Τριάδος)
                       Νομάδες (εργατική συνέλευση στα βορειοανατολικά)