Δευτέρα 8 Ιουνίου 2009


Όλοι Στην Πορεία Προς Το Υπουργείο

Γεωργίας Την Τετάρτη 10 Ιουνίου


Προσυγκέντρωση Στις 18.00 Στην

Πάνω Πλατεία (Αγίου Ιωάννη)