Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2009

Η επόμενη συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αγ. Παρασκευής στις 19.00(εφτά ακριβώς) την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

Θεματολογία:

-Πως κινηθηκάμε, οργανωθήκαμε & αγωνιστήκαμε την χρονιά που μας πέρασε
-Πως συνεχίζουμε, οργάνωση, μέθοδοι και πρακτικές αγώνα
-Στόχοι και επιδιώξεις της συνέλευσης

Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Αγίας Παρασκευής