Πέμπτη 13 Μαΐου 2010

Αφισάκι για την ανοιχτή συζήτηση της Δευτέρας

όλοι και όλες την Δευτέρα 17 Μαϊου ώρα 18.30 στο γυμνάσιο Κωφών και Βαρήκοων