Τρίτη 26 Ιουλίου 2011

Ένωση των δυο συνελεύσεων

Η Λαϊκή Συνέλευση Πλ. Αγίας Παρασκευής ενώθηκε με την Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Αγίας Παρασκευής και πλέον θα ενημερώνει για τις δράσεις της από το παρόν blog.

To blog http://syneleysiplateiasagias.blogspot.com/ θα παραμείνει ως έχει σαν αρχείο της συνέλευσης.

Ο αγώνας συνεχίζεται...

Λαϊκή Συνέλευση Πλατείας Αγίας Παρασκευής