Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

Eκδήλωση-Συζήτηση στον αυτοδιαχειριζόμενο κοινωνικό χώρο


Ξεδιπλώνοντας το ιστορικό νήμα που μας συνδέει με τις συνελεύσεις γειτονιάς του σήμερα και τις κεντρικές καμπές της εξέλιξής τους, ξεκινώντας από τις παραμονές των Ολυμπιακών Αγώνων και φτάνοντας στην εξέγερση του Δεκέμβρη και το κίνημα των πλατειών,  γίνεται εμφανής η (α)συνέχεια των αντιστάσεων σε τοπικό επίπεδο. 

Κατά τόπους συνελεύσεις κατοίκων συγκροτούνται πέρα από προκατασκευασμένα ιδεολογικά σχήματα και λειτουργούν με βάση συγκεκριμένους τρόπους οργάνωσης και δομές αλληλεγγύης
Οι δομές και το πλαίσιο λειτουργίας τους επηρεάζεται από παράγοντες όπως η ταξική και ηλικιακή σύνθεσή τους, οι θεματικές με τις οποίες καταπιάνονται, το περιβάλλον κρίσης μέσα στο οποίο αναπτύσσονται, οι ανάγκες διασύνδεσης με αγώνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, οι ανάγκες οριζόντιας συνεύρεσης με τις υπόλοιπες συνελεύσεις, καθώς και  η υπονομευτική επιρροή ενός αριστερού κομματιού της κυριαρχίας.

Τα ζητήματα που προκύπτουν από τη δομή οργάνωσης των συνελεύσεων στο επίπεδο διεκδίκησης συμβάλλουν με δυναμικό τρόπο  στο πεδίο των κοινωνικών και ταξικών συγκρούσεων. Παράλληλα, όμως, οι αντιφάσεις που προκύπτουν από τις πρακτικές της αυτοδιαχείρισης και τα όρια των λογικών ενσωμάτωσης και αφομοίωσης δε μπορούν παρά να είναι συλλογικό διακύβευμα ενός ανταγωνιστικού παρόντος και μέλλοντος.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
 Σάββατο, 8 ΙΟΥΝΙΟΥ, 19:00

“Η εξέλιξη των τοπικών συνελεύσεων γειτονιάς
εν μέσω ενός συγκρουσιακού περιβάλλοντος κρίσης”


στον αυτοδιαχειριζόμενο κοινωνικό χώρο
Δημοκρατίας 2 & Αγίας Τριάδος

της Ανοιχτής Συνέλευσης Κατοίκων Αγίας Παρασκευής, 


συντρόφισσες-οι από συνελεύσεις γειτονιάς και μη

χάρτης πρόσβασης στο χώρο εδώ