Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013

ιούλιος και ανοιχτή συνέλευση κατοίκων αγ.παρασκευήςφυλλαδιάκι που μοιράζεται στις γειτονιές 
με πρόγραμμα εκδηλώσεων μέχρι τέλη ιουλίου