Δευτέρα 28 Απριλίου 2014

Πρόγραμμα Αυτοδιαχειριζόμενου Κοινωνικού Χώρου ΜΑΗ-ΙΟΥΝΗΔευτέρες: Ανοιχτή συνέλευση κατοίκων Αγίας Παρασκευής (ΑΣΚΑΠ) στις 21.00
Τρίτες: Ελευθέρα μαθήματα Ιταλικών χωρίς αντίτιμο στις 18.30
Πέμπτες: Συλλογική Κουζίνα Γειτονιάς στις 19.30, Προβολές ταινιών στις 21.30
Παρασκευές: Αυτοδιαχεριζόμενο Bar - cafe & Δανειστική βιβλιοθήκη στις 21.30
Κυριακές: Κύκλοι αυτομόρφωσης στις 20.30

***

Αυτοδιαχειριζόμενος Κοινωνικός Χώρος
Δημοκρατίας 2 & Αγίας Τριάδος 23

Προβόλες για μικρούς και μεγάλους///συλλογικές κουζίνες γειτονιάς///ομάδες αυτομόρφωσης///δανειστική βιβλιοθήκη///εκδηλώσεις///events///συζητήσεις///ελεύθερα μαθήματα///συνελεύσεις

ΚΑΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ.