Δευτέρα 4 Μαΐου 2020

Aπόσυρση του αντιπεριβαλλοντικού νομοσχεδίου

Στηρίζουμε την συγκέντρωση για την απόσυρση του αντιπεριβαλλοντικού νομοσχεδίου.
Συγκέντρωση στο Σύνταγμα την Δευτέρα 4 Μάη στις 18.00
Ελεύθερα βουνά, ποτάμια, ακτές, δάση, οικοσυστήματα!